Litaxa accountancy services logo

Pagrindinės Paslaugos

Mokesčių Grąžinimas Dirbantiems Statybų Industrijoje Dirbant Statybų Industrijoje (Construction Scheme) jūsų darbdavys nuskaičiuoja 20% ar net 30% mokesčių tarifą, pagal kurį mokesčiai yra nuskaičiuojami neatsižvelgiant į Jūsų su darbu susijusias išlaidas. Pildant metinę pajamų deklaraciją ir susumavus pelną ir išlaidas, dažnai paaiškėja, jog praėjusiais finansiniais metais susidarė mokesčių permoka, kurią įmanoma susigrąžinti. Mūsų kvalifikuoti specialistai padės Jums susigrąžinti didžiausią įmanomą permokėtų mokesčių sumą ir suteiks šias paslaugas:
 • Suskaičiuos jūsų pajamas ir išlaidas
 • Užpildys ir pateiks metinę pajamų deklaracija Mokesčių Inspekcijai
 • Užtikrins didžiausią įmanomą permokėtų mokesčių sugrąžinimą
 • Garantuos trumpiausią pinigų susigrąžinimo laikotarpį
 • Suteiks nemokamas kosultacijas telefonu
 • Esant reikalui, greitai ir tiesiogiai susisieks su Mokesčių Inspekcija
Paslaugų kaina tik tik £50 ir jokių kitų paslėptų mokesčių ar procentų nuo sugrąžintos sumos.
Paslaugos Įmonėms Esant ribotos atsakomybės įmonės (LTD) savininku, būtina žinoti, kokios ataskaitos ir kada turi būti pateikiamos Mokesčių Inspekcijai ir kitoms kompanijų veiklą reglamentuojančioms institucijoms. Mes parinksime apskaitos modelį pagal jūsų individualias aplinkybes bei padėsime rasti efektyviausią būdą sumažinti mokesčius.
 • Įmonės įsteigimas (Company Formation)
 • Pelno - nuostolio ataskaitų parengimas (Accounts Preparations)
 • Buhalterinė apskaita (Bookkeeping)
 • Pelno mokesčių deklaravimas (Corporation Tax Return)
 • Metinių ataskaitų pateikimas Companies House ir HMRC (Annual Return)
 • Įmonės akcininkų ir direktorių mokesčių deklaravimas (Self Assessment)
 • Algalapių bei mokesčių už darbuotojus administravimas (Payroll Administration)
 • Statybų sektoriaus ataskaitų administravimas (CIS)
 • Pridėtinės vertės mokesčių deklaravimas (VAT Return)
Suma už Litaxa Accountancy Services paslaugas paprastai yra padalinama į lygias £50 mėnesines įmokas ir mokama tiesioginio debeto būdu. Mėnesinės įmokos gali svyruoti, priklausomai nuo kiekvienos individualios įmonės veiklos pobūdžio bei verslo srities sudėtingumo, plėtros, apimties ir pan. Aptarus bei įvertinus kiekvienos įmonės konkrečius poreikius ir pageidavimus, yra pasirašoma metinė buhalterinių paslaugų teikimo sutartis. Dėl išsamesnės informacijos skambinkite mums arba parašykite elektroninį laišką.
Mokesčių Grąžinimas Samdomiems Darbuotojams (P60 ir P45) Labai dažnai žmonės, dirbdantys Jungtinėje Karalystėje, sumoka daugiau mokesčių negu priklauso. Tai gali nutikti dėl įvairių priežasčių – jei Jums buvo naudotas neteisingas mokesčių kodas, dirbote nepilnus metus arba keliose darbovietėse. Jums taip pat gali būti permokėtos socialinio draudimo įmokos (NIC), jei dirbote pagal darbo sutartį ir tuo pačiu metu buvote laisvai samdomas. Mes užtikrinsim, kad visi permokėti mokesčiai būtų sugrąžinti į Jūsų sąskaitą.
Darbdavio Nesugrąžintos Išlaidos Dirbantiems pagal darbo sutartį, galima susigrąžinti mokesčius už darbo sąnaudas, kurių darbdavys Jums neapmokejo. Laisvai samdomi darbininkai (self-employed) pinigus už išlaidas susigrąžina kasmet, pildydami metinės mokesčių deklaracijos formas (Tax Return). Tie, kurie dirba įmonėse pagal sutartį, tokių deklaracijų nepateikia, todėl norėdami atgauti nustatytą pinigų sumą už darbo išlaidas, turi pildyti atskiras formas ir jas pateikti Mokesčių Inspekcijai. Žemiau isvardinta keletas išlaidų rušių, galinčių padidinti sugrąžinamų mokesčių dydį:
 • Transporto išlaidos, keliaujant į laikiną darbo vietą iš darbdavio nustatytos nuolatinės darbo vietos
 • Specialių apsauginių rūbų, uniformų, marškinėlių ar kitokių rūbų su įmonės logotipu pirkimą, priežiūrą ir skalbimą
 • Darbui skirtų įrankių įsigijimą ir jų remontui ar priežiūrai skirtas išlaidas
 • Kelionių, susijusių su darbu, viešbučio ir maisto sąnaudos
 • Telefono, pašto ar kitos kanceliarines išlaidas
 • Išlaidos už kurias mokate, pastoviai dirbant namuose
Jei nesijaučiate užtikrinti, kaip tinkamai užpildyti atitinkamas formas, ar norite daugiau sužinoti apie mokesčių susigrąžinimui reikalingas išlaidas – susisiekite, ir Jums tai padaryti greitai ir kokybiškai padės mūsų kvalifikuoti mokesčių konsultantai.

Reikalingi Dokumentai

Norėdami deklaruoti savo pajamas ar susigrąžinti permokėtus mokesčius, turite turėti žemiau esančius dokumentus ar jų kopijas:
 • Asmens dokumentas (paso ar asmens tapatybės kortelės kopija)
 • Adreso patvirtinimas
 • Valstybinio draudimo numeris (NI numeris)
 • Laisvai samdomo darbininko registracijos numeris – (UTR)
 • P60, P45, CIS algalapiai, banko išklotinės ir kiti dokumentai patvirtinantys pajamas ir išlaidas
 • Banko sąskaitos duomenys

Vertinga Informacija

Kiekvienas laisvai samdomas darbininkas privalo saugoti savo pajamų ir išlaidų dokumentus mažiausiai 5 metus ir 10 mėnesių po finansinių metų pabaigos.